Icon proiecte & granturi

Proiecte & Granturi

Această secţiune conţine proiecte şi granturi ce vor fi susţinute de Ferring Pharmaceuticals România SRL. Tematica şi conţinutul proiectelor sunt de asemenea prezentate în cadrul acestei secţiuni.

Aplicaţiile la proiectele propuse în cadrul acestei secţiuni se vor face la adresa office@ferring.ro. Selecţia proiectelor câştigătoare se va face prin evaluarea indicatorilor specifici fiecărui proiect în parte.