Icon linkuri utile pentru profesionişti din domeniul sănătăţii

Linkuri utile pentru profesionişti din domeniul sănătăţii

Infertilitate:

OBGYN.net
Furnizează informații și materiale educaționale

Association of Reproductive Health Professionals (ARHP)
Asociatia Profesioniștilor în Sănătatea Reproducerii

Fertility and Sterility
Jurnalul Oficial al Societății Americane pentru Medicină Reproductivă

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
Societatea Europeană de Reproducere Umană și Embriologie

Obstetrică:

EJOG - Obstetrics & Gynecology | EJOG.org
Jurnalul European de Obstetrică și Ginecologie

Minimizing Obstetrical Risk: Preterm Labor
Minimizarea riscului obstetrical: nașterea prematură

Preterm Labor Syndrome (Perinatal Research Center)
Sindomul de naștere prematură

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) – Preterm Labor
Agenția pentru Cercetarea și Calitatea Sănătății – nașterea prematură

The International Journal of Basic and Clinical Research and Practice, Prenatal and Neonatal Medicine
Jurnalul internațional de practică bazală și cercetare clinică în Medicina Prenatală și Neonatală

Gastroenterologie:

ECCO - IBD Algorithms
The European Crohn's Colitis Organisation e-Guide