Termeni şi condiţii

Prin utilizarea acestui website, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile enunţate mai jos. Dacă nu sunteţi de acord, vă rugăm să părăsiţi website-ul şi să nu luaţi în considerare informaţiile conţinute de acesta.

Informaţii generale
Acest site conţine informaţii despre Ferring International Center S.A. şi afiliaţii săi (denumite în continuare "Grupul Ferring"), care ar putea prezenta interes pentru angajaţii şi clienţii Ferring, precum şi pentru membrii din comunitatea furnizorilor de servicii pentru sănătate şi pentru publicul general. Prin afiliaţi se înţelege orice entitate juridică care controlează, este controlată sau se află sub control comun cu sau sub control comun al Ferring International Center S.A. Vă rugăm să nu ezitaţi să consultaţi acest website. Accesul dumneavoastră la informaţii şi utilizarea informaţiilor conţinute aici sunt supuse următorilor termeni şi condiţii şi tuturor legilor în vigoare. Prin accesarea şi consultarea acestui website, dumneavoastră acceptaţi, fără limitare sau calificare, aceşti termeni şi condiţii, şi acceptaţi că aceştia anulează orice alt acord încheiat între dumneavoastră şi Ferring.

Ferring menţine acest website pentru uzul dumneavoastră personal. Acest website şi conţinutul său se supun legilor şi reglementărilor din Elveţia. Cu toate că dumneavoastră puteţi accesa acest website din afara Elveţiei, website-ul este administrat şi gestionat în Elveţia.

Informaţii medicale /Condiţii
Vă rugăm să reţineţi că informaţiile despre produs prezentate pe acest website reprezintă doar un scurt rezumat pentru a facilita informarea vizitatorului despre activităţile Grupului Ferring. Nu toate produsele sau indicaţiile terapeutice sunt autorizate în fiecare ţară şi pot face obiectul unor variaţii locale ulterioare. Pentru informaţii specifice despre produs, trebuie să consultaţi întotdeauna rezumatul local al caracteristicilor produsului. Pentru consultanţă pe probleme medicale, trebuie să vă consultaţi întotdeauna cu medicul dumneavoastră curant.

Deşi pe acest website pot exista informaţii referitoare la anumite afecţiuni medicale şi la tratamentul acestora, în cazul în care există o afecţiune medicală, consultaţi imediat medicul sau un alt membru al personalului medical specializat. Ferring nu oferă servicii personalizate de diagnoză medicală sau consiliere specifică a pacientului cu privire la tratament. Într-adevăr, doar medicul dumneavoastră sau un alt membru al personalului medical specializat, cum ar fi personalul medical auxiliar, poate stabili dacă produsul descris pe acest website este potrivit pentru dumneavoastră.Deşi pe acest website pot exista informaţii referitoare la anumite afecţiuni medicale şi la tratamentul acestora, în cazul în care există o afecţiune medicală, consultaţi imediat medicul sau un alt membru al personalului medical specializat. Ferring nu oferă servicii personalizate de diagnoză medicală sau consiliere specifică a pacientului cu privire la tratament. Într-adevăr, doar medicul dumneavoastră sau un alt membru al personalului medical specializat, cum ar fi personalul medical auxiliar, poate stabili dacă produsul descris pe acest website este potrivit pentru dumneavoastră.

VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL SAU UN ALT MEMBRU AL PERSONALULUI MEDICAL SPECIALIZAT ÎNAINTE DE A FOLOSI ORICARE PRODUS PREZENTAT PE ACEST WEBSITE.

Drepturi de autor şi restricţii privind utilizarea materialului (uz necomercial)
Acest website este protejat prin legea drepturilor de autor. Orice text sau material grafic pe care îl copiaţi, printaţi sau descărcaţi de pe acest website este autorizat de Ferring şi/sau companiile sale subsidiare numai pentru uzul dumneavoastră personal, de natură necomercială, cu condiţia să nu modificaţi şi să nu eliminaţi niciunul din notificările privind drepturile de autor, marca comercială sau alte notificări privind drepturile de proprietate.

Limitarea răspunderii
Ferring va face eforturi rezonabile pentru a introduce informaţii exacte, complete şi actualizate pe acest website, dar Ferring nu oferă nicio garanţie sau reprezentare cu privire la exactitatea, integralitatea sau frecvenţa actualizării informaţiilor. Toţi utilizatorii sunt de acord că accesul la acest website se face pe propriul risc şi că nici Ferring, nici altă parte implicată în crearea sau difuzarea acestui website nu vor fi răspunzător pentru orice fel de daune, inclusiv dar fără limitare,orice daune speciale, directe sau indirecte, incidentale, pe cale de consecinţă sau punitive (chiar dacă Ferring a fost avertizată de posibilitatea unor astfel de daune) care decurg în urma accesului la, sau din utilizarea informaţiilor conţinute de acest website, sau din oricare eroare sau omisiune, erori de tipar, informaţii care nu mai sunt de actualitate, inexactităţi tehnice sau de evaluare a preţurilor, erori tipografice sau de altă natură care apar în acest website. Această limitare include daune la sau pentru orice virusuri care pot infecta echipamentele dumneavoastră de calculator.

Declinarea responsabilităţii
Informaţiile şi materialele aferente acestora se pot modifica fără preaviz. Acest website, precum şi toate informaţiile şi materialele asociate pe care le conţine sunt furnizate "ca atare". Ferring nu oferă nicio reprezentare sau garanţie de vreun fel cu privire la integralitatea, acurateţea, "gradul de actualitate" sau conformitatea, compatibilitatea, funcţionalitatea, disponibilitatea sau operabilitatea acestui website sau a informaţiilor sau materialelor pe care le conţine. Prin utilizarea acestui website, vă asumaţi ca informaţiile sau materialele conţinute de acesta să fie incomplete, inexacte, neactualizate sau să nu vă satisfacă nevoile şi cerinţele. Ferring se dezice în mod expres de orice garanţii, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţii de vandabilitate, adecvarea la un anumit scop şi de neîncălcare cu privire la acest website şi la informaţiile, materialele grafice şi alte componente pe care le conţine.

Link-uri către alte website-uri
Acest website poate conţine link-uri către, sau poate fi accesat de pe link-uri sau alte website-uri din întreaga lume. Ferring nu îşi asumă responsabilitatea şi nu deţine controlul privind conţinutul, disponibilitatea, operarea sau eficienţa altor website-uri la care acest website poate face trimitere sau de pe care poate fi accesat acest website. Ferring nu oferă nicio garanţie cu privire la conţinutul altor website-uri pe care le puteţi accesa de pe acest website.

Politica de confidenţialitate
Accesul la acest website poate fi monitorizat de Ferring. Dacă este monitorizat, adresele URL solicitate, calculatorul care iniţiază cererea şi momentul solicitării, sunt înregistrate pentru statistici de acces şi în scopuri de securitate. Utilizarea şi accesul dumneavoastră la acest website constituie acordul dumneavoastră de monitorizare generală. Vă rugăm să consultaţi POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE FERRING pentru detalii privind modul în care pot fi obţinute şi folosite informaţii de pe website.

Mărci comerciale
Toate mărcile comerciale, logo-urile şi mărcile de servicii care apar pe acest website şi care poartă fie un simbol de marcă comercială, fie un format diferit de textul înconjurător, sunt mărci comerciale deţinute de sau autorizate pentru a fi folosite de Ferring, şi de companiile sale subsidiare sau afiliate. Fără derogare de la această specificare, toate celelalte denumiri şi mărci menţionate pe acest website sunt denumiri comerciale, mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor respectivi.

Lipsa autorizării
Nici una din informaţiile specificate pe acest website nu va fi interpretată ca oferind, prin implicaţie, autoritate de lucru judecat sau altfel, nicio autorizare sau drept de utilizare, sub orice formă sau manieră, un brevet, drept de autor sau marcă comercială aparţinând lui Ferring. Vă informăm că Ferring îşi protejează drepturile de proprietate intelectuală în cea mai mare măsură permisă de lege.

Subscrieri (Informaţii pentru Ferring)
Subscrierea oricăror informaţii nesolicitate, cum ar fi întrebări, comentarii sau sugestii, către Ferring, prin intermediul acestui website, fie prin orice alte mijloace de comunicare, NU va fi considerată drept confidenţială. Ferring nu va avea nicio obligaţie faţă de dumneavoastră privind respectarea acestor informaţii. Prin subscrierea oricăror informaţii către Ferring, înţelegeţi că Ferring va avea libertatea de a reproduce, utiliza, divulga, afişa, expune, transmite, efectua, crea produse derivate şi distribui informaţiile către alte persoane, fără limitări, şi de a autoriza alte persoane în acelaşi scop. În plus, Ferring va avea libertatea de a utiliza orice idee, concept, competenţă practică sau tehnică cuprinsă în aceste informaţii, în orice scop, inclusiv, dar fără limitare la, dezvoltarea, fabricarea şi comercializarea produselor şi altor elemente care integrează aceste idei, concepte, competenţe practice sau tehnici.

Altele
Aceşti termeni de utilizare a website-ului vor fi guvernaţi şi interpretaţi în conformitate cu legile din Elveţia. Dacă oricare dintre aceste prevederi este considerată ilegală, nulă, sau, din orice motiv, neaplicabilă, atunci acea prevedere va fi eliminată sau limitată la măsurile minime necesare, iar această eliminare sau limitare nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea celorlalte prevederi rămase. Aceşti termeni de utilizare a website-ului constituie întregul acord între Ferring şi dumneavoastră referitor la subiectul de faţă, iar dumneavoastră sunteţi de acord să exoneraţi Ferring de răspunderea privind orice pretenţii sau daune care rezultă din incapacitatea dumneavoastră de a respecta aceşti termeni şi aceste condiţii.

Website-ul Ferring poate fi indisponibil în timp din diverse cauze de natură mecanică, de telecomunicaţii, software, hardware, defecţiuni la echipamentele furnizorilor terţi, actualizarea sau construcția website-ului. Ferring nu poate prevedea sau controla momentul în care se pot produce astfel de întreruperi in funcţionare, nu poate controla durata acestora, şi nici nu poate fi făcută răspunzătoare pentru orice prejudiciu cauzat de astfel de întreruperi.

Ferring îşi rezervă dreptul de a modifica sau elimina materialul de pe acest website în orice moment.

Ferring poate revizui Termenii de Utilizare, în orice moment, prin actualizarea acestui anunţ. Sunteţi obligat(ă) să luaţi în considerare astfel de revizuiri şi de aceea ar trebui să vizitaţi periodic această pagină pentru a revedea Termenii de Utilizare valabili în momentul respectiv.

Politica de confidenţialitate Ferring

Ferring vă mulţumeşte pentru că vizitaţi acest website. Pentru că ne-am angajat să respectăm confidenţialitatea vizitatorilor website-ului nostru, Politica de confidenţialitate a acestui website descrie informaţiile pe care le putem colecta de la dumneavoastră pe durata vizitării website-ului nostru, felul în care le putem folosi şi modul în care vom proteja informaţiile pe care alegeţi să ni le furnizaţi. Această politică explică eforturile de a echilibra interesele noastre de afaceri în obţinerea şi utilizarea informaţiilor pe care le primim de la dumneavoastră cu nevoia dumneavoastră de protecţie şi gestionare corespunzătoare a oricărei informaţii personale identificabile pe care ne- o oferiţi. Vă rugăm să reţineţi că prin accesarea şi utilizarea acestui website, sunteţi de acord în mod automat să folosim orice informaţii furnizate de dumneavoastră, în conformitate cu această politică.

Informaţii de identificare personală
Informaţiile de identificare personală includ numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail sau orice alte informaţii care ar putea fi utilizate în mod rezonabil pentru identificarea dumneavoastră ca persoană. Ferring reţine informaţii de identificare personală de la vizitatorii website-ului numai atunci când acestea sunt oferite voluntar. In caz contrar, Ferring nu va obţine pe website-ul său aceste informaţii de la dumneavoastră.

În acele secţiuni ale website-ului nostru în care vă oferim posibilitatea de a introduce informaţiile de identificare personală, vă vom anunţa în ce scopuri intenţionăm să utilizăm aceste informaţii, în orice împrejurare dată. Când Ferring primeşte informaţii de identificare personală, le putem folosi în mod rezonabil pentru scopuri de afaceri, în aceeaşi manieră în care se desfăşoară afacerile în afara internetului. De exemplu, putem folosi informaţiile pentru a vă contacta, prin e-mail sau prin poştă, pentru a vă oferi informaţii care considerăm că v-ar putea interesa. De asemenea, acestea ar putea fi folosite pentru compilarea şi studierea datelor cu scopul de a înţelege şi de a răspunde nevoilor clienţilor noştri. Datele sunt compilate, de asemenea, pentru a se evalua utilizarea şi utilitatea serviciilor pe care vi le oferim online. Informaţiile dumneavoastră pot fi transferate pentru prelucrare şi utilizare în reprezentanţele Ferring din alte ţări şi regiuni ale lumii. Informaţiile de identificare personală nu vor fi vândute sau închiriate de Ferring, cu excepţia cazului în care utilizatorul este notificat înainte şi consimte în mod expres la un astfel de transfer.

Date colective/Date agregate
Website-ul Ferring poate colecta de la dumneavoastră şi informaţii care nu vă pot identifica personal. De exemplu, am putea urmări informaţii despre data şi ora accesării site-ului nostru de către utilizatori, tipul de browser folosit şi website-ul de pe care s-au conectat la site-ul nostru. Website-ul nostru reţine aceste informaţii prin depozitarea de mici componente de informaţii numite "cookies", stocate pe calculatorul vizitatorului. Prin această tehnologie nu sunt reținute informaţii personale de identificare ale vizitatorului. De fapt, aceste informaţii sunt colectate într- o formă agregată. Aceste "cookies" ne pot spune cum şi când a fost vizitat website-ul nostru şi de câte persoane. Aceste informaţii agregate ne vor permite să îmbunătăţim site-ul pentru a vă ajuta şi a vă informa mai bine. De asemenea, vă oferă comandă rapidă către punctele de interes de pe site-ul nostru atunci când intraţi din nou în sistemul nostru de operare. Ataşarea acestui dispozitiv la sistemul dumneavoastră nu influenţează performanţa acestuia.

Link-uri către alte site-uri
Ca resursă pentru vizitatorii noştri, Ferring poate furniza link-uri către alte website-uri. Încercăm să alegem cu atenţie website-urile pe care le considerăm utile şi care să corespundă standardelor noastre înalte privind acurateţea şi utilitatea informaţiilor. Cu toate acestea, pentru că design-ul şi conţinutul website-ului se poate modifica rapid, nu putem garanta aceste standarde pentru fiecare website la care suntem conectaţi. De asemenea, nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul site-urilor care nu sunt site-uri Ferring. Nu putem garanta nici pentru politicile de confidenţialitate ale acestor alte site-uri şi vă sugerăm să verificaţi direct politicile de confidenţialitate ale acestor site-uri.

Alternativă
Dacă nu doriţi să mai primiţi mesaje e-mail şi alte înştiinţări din partea Ferring care vă pot fi trimise în viitor ca urmare a solicitării dumneavoastră pentru acest tip de informare, sau dacă aţi subscris informaţii de identificare personală prin intermediul unui website Ferring şi aţi dori ca aceste informaţii să fie şterse din baza noastră de date, vă rugăm să ne înştiinţaţi prin intermediul formularului de contact de pe acest site. Vă vom respecta dorinţele în legătură cu aceste subiecte.

Acurateţe
Ferring va depune toate eforturile pentru a menţine acurateţea şi confidenţialitatea oricăror informaţii personale pe care ni le furnizaţi. Dacă doriţi să faceţi completări sau corecturi la informaţiile pe care le-aţi trimis, vă rugăm să ni le transmiteţi prin formularul de contact de pe site.

Securitate
Toate informaţiile transmise către acest website Ferring sunt securizate, în măsura în care acest lucru este posibil, prin utilizarea tehnologiei existente. Părţile terţe neautorizate nu ar trebui să le poată accesa în timp ce sunt transmise. Vom stoca informaţiile pe care ni le încredinţaţi în condiţii de siguranţă şi vom lua măsurile corespunzătoare pentru a le proteja de acces sau divulgare neautorizată. Deşi nicio măsură de securitate nu poate oferi protecţie 100%, noi utilizăm tehnologie şi sisteme de ultimă oră care previn accesul neautorizat la informaţiile pe care le deţinem. Vom limita accesul la aceste informaţii doar la personalul Ferring care trebuie să cunoască aceste informaţii. Ne vom informa şi pregăti personalul în sensul obligaţiei de a vă proteja confidenţialitatea.

Copiii
Ferring nu obţine şi nu păstrează în mod intenţionat informaţii de identificare personală despre copiii cu vârsta sub 18 ani. În eventualitatea că copilul dumneavoastră ne-a prezentat informaţii fără a-şi indica vârsta reală, iar dumneavoastră aţi dori eliminarea acestor informaţii, vă rugăm să ne anunţaţi prin intermediul formularului de contact de pe site, iar noi vom elimina imediat aceste informaţii.

Modificări
Orice modificări aduse acestei politici de confidenţialitate vor fi comunicate fără întârziere, în această locaţie. Vă rugăm să verificaţi periodic politica de confidenţialitate pentru a putea vizualiza modificările apărute.

Vă mulţumim că aţi vizitat website-ul Ferring. Apreciem interesul şi ideile dumneavoastră. Dacă aveţi orice observaţii sau nelămuriri legate de utilizarea informaţiilor furnizate către Ferring printr- un site de internet, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul formularului de contact de pe site.


Fatal error: Cannot declare class HtmlEditorController, because the name is already in use in /home/ferring/public_html/application/controllers/html-editor.php on line 5